Arbetsgivare

Vi möter behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning.

Behovet av att höja utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning är viktiga framtidsfrågor för Dalsland. Campus Dalsland ska vara en del i utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland. Det sker genom att tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med de lärosäten som vi samverkar med. Vi erbjuder skräddarsydda uppdragsutbildningar för kompetens- och verksamhetsutveckling.

För närvarande är det Folkuniversitetet tillsammans med Högskolan Väst och Karlstads Universitet som i samarbete med Campus Dalsland erbjuder kurser som vänder sig till arbetsgivare och dess personal.