Sök tekniskt basår på Campus Dalsland med start höstterminen 2024

Tekniskt basår är det perfekta valet för dig som vill komma igång med studierna och förbereda dig för fortsatta studier. Det är en utbildning som ger dig rätt behörighet för att exempelvis bli högskoleingenjör eller civilingenjör. Då beslutet om att starta Tekniskt basår på Campus Dalsland togs sent är ansökningstiden förlängd och du har fortfarande möjlighet att ansöka för utbildningsstart i höst. Det är Högskolan i Borås som erbjuder möjligheten att läsa Tekniskt basår via Campus Dalsland.

Tekniskt basår är en möjlighet för dig att komma in på den utbildning som du vill komma in på helt enkelt.

Tekniskt basår omfattar ett års studier, på plats på Campus Dalsland, och ger dig behörighet i matematik, fysik och kemi. Genom utbildningen får du behörighet till naturvetenskapliga och framför allt tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor. Matematiken börjar med Matematik Bas 1 vilket motsvarar gymnasieskolans Matematik 1c. Fysiken ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Fysik 2 och kemi ger behörighet motsvarande Kemi 2. Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 och Kemi Bas 2.

Studietakten motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, till exempel laborationer och studiebesök är det obligatorisk närvaro.

Utbildningen är på heltid och ges av Högskolan i Borås. Undervisningen är platsförlagd till Campus Dalsland i Bäckefors. Föreläsningarna och seminarierna är direktsända med möjlighet för dig som student att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning På Campus Dalsland ingår du i en studiegrupp där du tillsammans med dina studiekamrater tar del av schemalagda föreläsningar, övningar, genomför grupparbeten, seminarier och examinationer i deras lärmiljö.

Vid ett par tillfällen under utbildningen kommer du genomföra moment förlagda på Högskolan i Borås. Det innebär att du som student måste vara på plats på i Borås vid dessa tillfällen. Kostnader för resor eller tillfällig inackordering står du som student för.

Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg.

Som godkänt tekniskt basår räknas godkänt i Matematik Bas 1, Matematik Bas 2, Matematik Bas 3, Fysik Bas 1, Fysik Bas 2 och Kemi Bas 1.

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten som krävs för att läsa på en teknisk högskola, men som har läst Matematik 2 på gymnasiet. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Förutom att ett basår ger rätt behörighet och därmed möjlighet att söka en specifik utbildning, så erbjuder många skolor dessutom garantiplats, det innebär att en del högskolor/universitet lovar dig en garanterad plats på till exempel en teknisk utbildning efter basåret.

Efter avslutat och godkänt basår här ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg.

Som godkänt tekniskt basår räknas godkänt i Matematik Bas 1, Matematik Bas 2, Matematik Bas 3, Fysik Bas 1, Fysik Bas 2 och Kemi Bas 1.

Förutom lärarna på utbildningen kommer det att finnas personal med pedagogisk kompetens på plats på Campus Dalsland för att hjälpa dig. Du kommer att kunna få stöd med såväl studietekniken, som med ämnesspecifika frågor.

På Campus Dalsland kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna

På högskolans basår kan du välja att ansöka om studiemedel eller studera med studiehjälpens bidrag om du är 20 år eller yngre. Läs mer om vad som gäller på CSN:s webbsida. Länk till annan webbplats.

Studie- och karriärvägledningen på Högskolan i Borås erbjuder vägledning för dig som funderar på val av studier och kommande arbetsliv och vänder sig främst till dig som funderar på att söka till högre studier. På deras webbsida finns kontaktuppgifter och du kan även chatta med dem om du har enklare frågor. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om hur det är att studera på Campus Dalsland så kan du kontakta vår utbildningskordinator Oskar:

Oskar Andersson
Utbildningskoordinator
0531-52 68 85
oskar.andersson@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson