Avslutning för årets HögskoleVux

Avslutning högskoleVux

Studenter och lärare samlade för avslutning. Foto: Sofia Magnusson

Årets kull av studenter på HögskoleVux har haft sin avslutning. Av de 13 studerande som genomförde utbildningen har ett tiotal sökt vidare till högre utbildningar.

Åtta stycken har dessutom använt sig av sin garantiplats som ingår för studerande på HögskoleVux och kommer att gå utbildningar via Högskolan Väst. Vi hoppas självklart att se någon av dem gå en utbildning på plats på Campus Dalsland. Vi önskar hela gruppen lycka till!

Om HögskoleVux

HögskoleVux är en utbildning som underlättar för fler att bli behöriga för högskolestudier samtidigt ingår en del som förbereder dig för högre utbildning i en högskoleintroducerande kurs. Som kursdeltagare läser du in din behörighet/särskilda behörighet på vuxenutbildningen i Dalslandskommunerna eller vid Dalslands Folkhögskola. Samtidigt läser du en högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp som hålls av Högskolan Väst via Campus Dalsland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson