Genomförda föreläsningar

Här finns information om de föreläsningar som genomförts inom ramen för frukost med forskare, här på Campus Dalsland.

Innehåll

Sofie Lundström, Högskolan Väst

Sofie Lundström

8 maj - 2024
Ungas röster om psykisk hälsa och vad de behöver för att må bra
Sofie Lundström, lektor i vårdvetenskap samt verksamhetsledare för Centrum för hälsofrämjande och salutogenes, Högskolan Väst

Karin Flensner, Högskolan Väst

Karin Flensner

24 april - 2024
Skolors kunskapsresultat i utsatta områden och på landsbygden – utmaningar och möjligheter, likheter och skillnader
Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Beata Jungselius, Högskolan Väst

13 mars - 2024
Sociala Medier - en tioårig tillbakablick
Beata Jungselius, lektor i informatik på Högskolan Väst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson