Om Campus Dalsland

Dalslandskommunerna har tagit initiativet att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer är en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

För dig som vill bo och verka i Dalsland är Campus Dalsland en bra valmöjlighet för att utbilda dig. Med goda chanser till ett bra arbete och att bygga på din nuvarande utbildning är du alltid eftertraktad på arbetsmarknaden.

Foto: Niklas Eriksson

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 december 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson