Om oss

Vi erbjuder högre utbildning genom samverkan med högskolor och universitet. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån och bidra till kompetensförsörjningen i Dalsland.

För dig som vill bo och verka i Dalsland är Campus Dalsland ett bra alternativ för att utbilda dig. Här får du goda möjligheter till ett gott arbetsliv i framtiden. Dessutom kan du bygga på din nuvarande utbildning, så att du fortsätter att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson