Student

Som student på Campus Dalsland kan du läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, eller olika anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men du genomför studierna här på campus.

På Campus Dalsland erbjuder vi utbildningar som är lokaliserade här på plats. Vi har som regel inte distansutbildningar, utan istället har vi vad vi kallar decentraliserade utbildningar. Det innebär att föreläsningarna sker i våra lokaler, där de sänds i realtid från högskolan eller universitetet som driver utbildningen. Ibland kan utbildningsplanen kräva att vissa uppgifter utförs direkt på högskolan eller universitetet, vilket kan innebära att du någon gång under utbildningstiden behöver resa till dit. Decentraliserade utbildningar möjliggör en lokal närvaro och ger dig möjlighet att delta i utbildningen på ett flexibelt sätt.

Dina lärare är huvudsakligen på lärosätet, och föreläsningar sänds direkt till oss på Campus Dalsland, där du och dina studiekamrater sitter. På stora skärmar ser ni föreläsaren, presentationer och era medstudenter som befinner sig på högskolan/univsersitetet eller på ett annat lokalt campus. Eftersom föreläsningen direktsänds har du möjlighet att ställa frågor till läraren under tiden. Det ger en interaktiv och engagerande undervisningsupplevelse för dig och dina kamrater på Campus Dalsland.