Utbildningar

Just nu pågår diskussioner med flera utbildningsanordnare för etablering av utbildningar vid Campus Dalsland.
På sikt kommer vi att kunna erbjuda till exempel basår, YH-utbildningar och längre högskole-/universitetsutbildningar. Utöver det kommer det även finnas möjlighet att läsa kortare kurser och kompetensutvecklingskurser för yrkesverksamma.

Foto: Niklas Eriksson