HögskoleVux

HögskoleVux är en utbildning som ska underlätta för dig att bli behörig för högskolestudier samtidigt som du förbereder dig för att läsa på högskolan.

Illustration: Sofia Magnusson

Om utbildningen

I utbildningen samverkar Högskolan Väst med kommunala vuxenutbildningar och folkhögskolor. Som deltagare läser du in behörigheten på vuxenutbildningen eller Dalslands Folkhögskola och läser parallellt kursen Introduktion till högskolestudier,15 hp, från Högskolan Väst. Kursdeltagare som genomför HögskoleVux med godkänt resultat kan söka ett antal garantiplatser på olika utbildningar hos Högskolan Väst eller utbildningar de är behöriga för på valfritt lärosäte.

Inför hösten 2024:s omgång av HögskoleVux samverkar Högskolan Väst med Strömstads vuxenutbildning. Det kommer även att finnas studieplatser på Campus Dalsland.

Antagning till HögskoleVux och till kurser som ger grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier görs av vuxenutbildningarna i Dalslandskommunerna eller Dalslands Folkhögskola.

Högskolan Väst ansvarar för kursen som ska förbereda dig för högskolan. Målet är att sänka tröskeln mellan gymnasiala- och högskolestudier. På kursen arbetar du med områden som källkritiskt förhållningssätt, introduktion till vetenskapsteori och hur du skriver akademisk text. Vanliga undervisningsformer och examinationer inom högskolan exemplifieras och förklaras som ett led i att förbereda dig för kommande högskolestudier. Under kursens gång får du möjlighet att ta reda på mer om olika högskoleutbildningar och inom vilka områden det finns ett behov av arbetskraft. Introduktion till högskolestudier kan läsas på halvfart och kvartsfart vilket betyder att det tar ett halvår eller ett år att bli klar med kursen.

Vid godkänt resultat på HögskoleVux finns ett antal garantiplatser på olika utbildningar på Högskolan Väst som du kan söka.

HögskoleVux består av två delar, så du pluggar både på din vuxenutbildning eller på Dalslands Folkhögskola och på Campus Dalsland:

 1. En del där du läser in din behörighet/särskilda behörighet på vuxenutbildningen i Dalslandskommunerna eller vid Dalslands Folkhögskola.
 2. Samtidigt läser du en högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp. Högskolekursen ges på plats på Campus Dalsland i Bäckefors.

 • Dataingenjör – programmering och nätverksteknik
 • Elektroingenjör – elkraft
 • Elektroingenjör – fordon
 • Industriell ekonomi
 • Maskiningenjör
 • Maskiningenjör – nätbaserad utbildning med campusträffar
 • Lantmätarprogrammet – Samhällsbyggnad och samhällsplanering
 • Internationella programmet för ekonomi och politik
 • Systemutveckling – IT och Samhälle
 • Programmet för socialpsykiatrisk vård
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning

Det finns ett begränsat antal garantiplatser på varje program. Du är väl förberedd för studier vid andra universitetet och högskolor om andra utbildningar än dessa skulle vara intressanta för dig.

Obs! Det finns ett begränsat antal garantiplatser på varje program.

Studiestart

Höstterminen 2024

Status

Kontakta din vuxenutbildning eller Dalslands Folkhögskola för att lägga upp en indivuduell utbildningsplan och söka till HögskoleVux.

Studieort

Bäckefors

Studietakt

Individuell

Nivå

Förberedande

Behörighetskrav

1500 poäng godkända kurser från gymnasieskolan. Individuell prövning tillämpas dock.

Utbildningsanordnare

Högskolan Väst

Mer information om Tekniskt basår hittar du på Högskolan Västs hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vuxenutbildningen/Dalslands Folkhögskola

Kontakta vuxenutbildningen i den Dalslandskommun du bor i alternativt ta kontakt med Dalslands Folkhögskola för att söka till HögskoleVux eller få mer information.

Högskolan Väst

Carina Carlund, Koordinator
carina.carlund@hv.se

Campus Dalsland

Oskar Andersson
Utbildningskoordinator
0531-52 68 85
oskar.andersson@bengtsfors.se

Om Högskolan Väst Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst erbjuder utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå och kurser inom intresseområdena data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.