Till dig som ska gå HögskoleVux med kursen Introduktion till Högskolestudier

Välkommen till Högskolan Väst och kursen Introduktion till Högskolestudier 15 hp, ITH 101. I nedanstående text hittar du övergripande information om kursen, registrering, lärplattformen Canvas samt kontaktuppgifter.

Kursstart

Kursen startar vecka 35 2023 och avslutas vecka 22 2024.

Kursansvarig och examinator

Jenny Antonsson

Huvudansvarig lärare

Daniel Jakobsson

Registrering

Du registreras automatiskt på kursen. Får du förhinder att gå kursen anmäler du det på dina sidor på Antagning.se Länk till annan webbplats..

Börja med att skapa ett konto på högskolan

För att kunna logga in i Canvas måste du först skapa ett konto på högskolan: det gör du här >> https://mittkonto.hv.se/ Länk till annan webbplats.. Spara dina inloggningsuppgifter, eftersom du behöver dem även för att kunna gå in i Canvas. Får du problem med att skapa kontot så vänder du dig till servicecenter@hv.se eller via telefon 0520-22 30 00.

Gå sedan till Lärplattformen Canvas

Du kommer automatiskt bli prenumerant på kurssidan i Canvas efter att du har skapat ditt konto. Använd Chrome, Firefox, eller Safari som webläsare. Canvas är högskolans lärplattform där all kursinformation läggs ut. Du hittar instruktioner samt genväg till Canvas på följande sida: https://www.hv.se/student/it-support/canvas-larplattform/ Länk till annan webbplats. Du loggar in med samma uppgifter som till ditt konto på Högskolan Väst.

Kurskod ITH101

Kurskoden behöver du när du söker kursplan med litteraturlista och när du söker din kurs i lärplattformen Canvas. Länk till litteratursök: https://www.hv.se/utbildning/sok-kurslitteratur/ Länk till annan webbplats.

Kurs-PM

Kursen beskrivs mer utförligt i ett kurs-pm som du finner i Canvas samt får vid kursstart.

Kursintroduktion

Kursintroduktionen hade vi onsdagen den 30 august klockan 11.15 på Campus Dalsland.

Kursens innehåll och struktur

Kursen Introduktion till högskolestudier omfattar 15 hp och syftar till att ge en omfattande introduktion till högskolestudier. Tillsammans utforskar vi de karakteristika drag som präglar högskolestudier genom en kombination av föreläsningar och bedömningsbara seminarier. Dessa seminarier förbereds på olika sätt, men en gemensam nämnare är att du måste lämna in en "seminariebiljett" innan deltagande. Kursens innehåll rör sig kring fyra övergripande områden: bildning, utbildning och kunskap; akademiskt självförtroende; kopplingen till arbetsliv och omvärld; samt hållbar utveckling inom utbildningskontext. Dessa aspekter integreras i följande delkurser:

Delkurs 1: Olika perspektiv på bildning och studiestrategier (3 hp)

Delkurs 2: Perspektivtagande och läsning (3 hp)

Delkurs 3: Grundläggande hållbarhet och skrivande (3 hp)

Delkurs 4: Fördjupning, analys och reflektion (3 hp)

Delkurs 5: Kritiskt tänkande (3 hp)

Genomgående för samtliga delkurser löper en gemensam tråd: betoningen av hållbar utveckling inom utbildningsperspektiv.

Kontakt

Har du frågor kring kursen, kontakta då kursansvarig Jenny Antonsson. Ange då vilken kurs du läser, i detta fall ITH101

Varmt välkommen!

Jenny Antonsson och Daniel Jakobsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson