Sjuksköterskeprogrammet, 180 HP

Från och med hösten 2024 kommer det gå att läsa sjuksköterskeutbildningen, 180 högskolepoäng, via Campus Dalsland. Högskolan Väst blir därmed först ut att erbjuda ett flerårigt utbildningsprogram på Campus Dalsland.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års studier på heltid och efter genomgången utbildning kan du ansöka om två examina, en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen inom omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammets huvudämne är omvårdnad. Omvårdnad bygger på relationen och det mänskliga mötet och bedrivs utifrån ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. Professionell omvårdad skall ges till alla patienter på lika villkor, vilket innebär ett personcentrerat, normmedvetet och jämlikt vårdande med fokus på personens upplevelser av hälsa, lidande, kropp, familj och sociala sammanhang.

I programmet studerar du även vetenskapliga stödämnen såsom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, humaniora, samhälls- och beteendevetenskap.

Fotocollage som föreställer olika arbetsuppgifter inom vårdyrken

Mer information och ansökan

Ett antal tillfällen varje termin kommer du genomföra moment förlagda på Campus i Trollhättan. Det innebär att du som student måste vara på plats på Campus Trollhättan vid dessa tillfällen. Kostnader för resor eller tillfällig inackordering står du som student för.

Ansökningsperioden till hösten 2024 är är stängd.

Mer information om Sjuksköteskeprogrammet vid Högskolan Väst hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Sidan publicerad av:
Oskar Andersson