Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75 hp

Inriktningen mot folkhälsa innebär att du fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där familjen ses som en resurs. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom primärvård, barnhälsovård och elevhälsa.

Yrkesutbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden som distriktssköterska. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvarkopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupade kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, familje-, och gruppnivå. Du kommer också att utföra avancerade undersökningar och behandlingar i omvårdnaden av svårt sjuka patienter, ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har kunskap i såväl folkhälsoarbete som att kunna hantera avancerad teknisk utrustning och behandling.

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

När du tagit examen från programmet är du väl förberedd för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsliv

En distriktssköterska med inriktning folkhälsa arbetar med folkhälsoarbete och omvårdnad inom olika områden, exempelvis inom primärvård och kan då möta personer i alla åldrar. Du kan även arbeta inom kommunal hälso-och sjukvård, med barn och ungdomar inom barnhälsovård eller inom elevhälsa. Inom primärvården arbetar distriktssköterskan också med telefonrådgivning, och har även egna mottagningar för till exempel hypertoni, bensår, livsstil, vaccination och inkontinens. Det är också vanligt att distriktssköterskor arbetar på diabetes- och astmamottagningar. För vissa områden krävs dock ytterligare kompetenshöjande kurser.

Studiestart

Ej klart

Status

Ej klart

Studieort

Bäckefors

Studietakt

Deltid

Undervisningsform

Platsförlagd

Nivå

Avancerad nivå

Behörighetskrav

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska-folkhälsa

Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Utbildningsanordnare

Mer information om utbildningen vid Högskolan Väst hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Om Högskolan Väst Länk till annan webbplats.

Högskolan Väst erbjuder utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå och kurser inom intresseområdena data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Kontakt - Högskolan Väst

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter Länk till annan webbplats.

Frågor om utbildningens innehåll

Yvonne Tegelström