Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75 hp

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till distriktssköterska? Högskolan Väst ger utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa (75 hp) på plats på Campus Dalsland med start höstterminen 2023 (startat) samt våren 2024.

Inriktningen folkhälsa innebär att du fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där familjen ses som en resurs. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom primärvård, barnhälsovård och elevhälsa.

Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning som förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden som distriktssköterska. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvarkopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt. Programmet ger dig fördjupade kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, familje-, och gruppnivå. Du kommer också att utföra avancerade undersökningar och behandlingar i omvårdnaden av svårt sjuka patienter, ett utmanade och ansvarsfullt arbetet som kräver att du har kunskap i såväl folkhälsoarbete som att kunna hantera avancerad teknisk utrustning och behandling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson