Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller för Campus Dalslands webbplats. Den här sidan beskriver hur Campusdalsland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Syfte

Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet, eftersom webbplatsen då också blir mer lättläst och begriplig för alla oss som använder sidan.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen Campus Dalsland är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsbrister beskrivs längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Campusdalsland.se som inte är tillgängligt för dig kan du skicka e-post till oss på adressen campusdalsland@bengtsfors.se. Du kan också kontakta oss på telefon 0531-52 68 85.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du använda följande länk för att påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltningLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Tillgänglighetsbrister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det kan förekomma bilder som saknar komplett beskrivning i text.
  • Det kan finnas texter med hänvisningar till placering, till exempel, "se längst ner på sidan".

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka e-post till adressen campusdalsland@bengtsfors.se , så att vi får veta att problemet finns.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson