Första tentan skriven på Campus Dalsland

Foto på Ida Ström

Ida Ström, foto: Sofia Magnusson

Samma dag som Campus Dalsland invigdes skrevs också den första tentan i lokalerna. Det var Ida Ström som studerar på Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitet som skrev den. Genom att göra tentan på hemmaplan kunde Ida slippa en lång resa till Linnéuniversitetet.

Du som bor i närheten är välkommen att höra av dig om du behöver skriva en tenta och vill göra den hos oss.

Var noga med ta reda på vad som gäller, från både ditt lärosäte och oss på Campus Dalsland. Tänk på att:

  • Du måste anmäla till ditt lärosäte att du ska skriva en tentamen på Campus Dalsland. Det är viktigt att du är uppmärksam på hur lång tid innan tentamen du senast ska anmäla dig. Det gäller också omtentamen
  • Om du behöver några anpassningar i samband med tentamen, kontakta ditt lärosäte så snart du kan så att vi kan försöka att tillgodose dina behov
  • Glöm inte att ta med giltig legitimation
  • Kom i god tid, gärna 20 minuter innan start
  • Om du är anmäld men får förhinder, meddela vår utbildningskoordinator Oskar.

Kontakt

Oskar Andersson
Utbildningskoordinator
0709-37 78 85
oskar.andersson@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson