Högskolan i Borås startar Tekniskt basår på Campus Dalsland

Foto av Torbjörn Olsson Färgelanda kommun

Från och med i höst kommer Högskolan i Borås att erbjuda Tekniskt basår via Campus Dalsland.

Bo Månsson, prefekt vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Borås, säger att det känns spännande att kunna starta Tekniskt basår som decentraliserad utbildning via Campus Dalsland med start redan hösten 2024:

Det är ett pilotprojekt där vi ser fram emot att kunna utöka samverkan mellan oss och Campus Dalsland. Möjligheten att kunna nå ut till fler studenter som kanske inte annars hade sökt sig till oss ser vi som en styrka.

Verksamhetsledare Kristina Sandström är mycket positiv och glad över tillskottet i Campus Dalslands utbildningsutbud:

Det här känns väldigt bra och det passar väl in i vår vision om att kunna erbjuda ett brett alternativ av utbildningar. Jag hoppas också att det kommer innebära att fler på sikt kommer vilja vidareutbilda sig till ingenjörer - ett område där vi vet att det saknas arbetskraft.

Mer om utbildningen

Huvuddelen av undervisningen är förlagd till Campus Dalsland och det är där du huvudsakligen studerar. Som student vid Campus Dalsland i Bäckefors ingår du i en studiegrupp som på plats följer föreläsningar, seminarier, grupparbeten och andra moment som ges digitalt från Borås mot Campus Dalsland. På Campus Dalsland arbetar du också med uppgifter i din studiegrupp.

Ett par tillfällen varje termin kan komma att genomföras i Borås. Det innebär att du som student måste vara på plats på Högskolan i Borås vid dessa tillfällen. Kostnader för resor eller tillfällig inackordering står du som student för.
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg

Antagningen öppnar 15 mars via antagning.se Länk till annan webbplats.

Mer om Tekniskt basår på Högskolan Borås webbplats Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson