På gång

Nu startar vi utbildningar på plats i våra nyrenoverade lokaler i Bäckefors. Campus Dalslands lokaler är tidigare personalmatsal samt tillhörande storkök i den norra flygeln vid Dalslands sjukhus.

Skiss som visar var Campus Dalslands lokaler kommer att ligga

Placeringen av lokalerna syns markerade i rött på kartbilden.

Ombyggnationen kommer att göra lokalerna väl anpassade för den framtida verksamheten på Campus Dalsland. Det kommer finnas plats för studier både för mindre och större grupper i form av studios samt grupprum. Gemensamma utrymmen som matsal och uteplatser tillskapas också samt lokaler för kontor med mera. Skissen på nästkommande sida visar hur lokalerna planeras att bli.

Ombyggnationen kommer att göras av Martin & Germunds Bygg från Färgelanda, som vann den offentliga upphandling som gjorts för arbetet av Västfastigheter.

Skiss över hur Campus Dalslands lokaler kommer att utformas.

Skiss över hur Campus Dalslands lokaler kommer att utformas.

Samarbetet med fastighetsägaren Västfastigheter har under hela processen fungerat väl och dialogen har varit mycket positiv. Västfastigheter är enheten som förvaltar och utvecklar Västra Götalandsregionens lokaler. Dalslands sjukhus byggdes 1930 och var från början en sjukstuga och ett epidemisjukhus. Lokalerna ska stå klara under våren/försommaren 2023 och kostnaden för ombyggnationen beräknas till 11 miljoner kronor. Ombyggnationen finansieras av Västra Götalandsregionen

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson