Vad är Campus Dalsland?

För dig som vill bo och verka i Dalsland är Campus Dalsland ett bra alternativ för att utbilda dig, med goda möjligheter till ett gott arbetsliv i framtiden. Du kan också bygga på din nuvarande utbildning, så att du fortsätter att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Dalslandskommunerna står bakom initiativet om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Vi erbjuder eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, eller olika anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på plats på Campus Dalsland i Bäckefors.

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson