Vad är Campus Dalsland?

För dig som vill bo och verka i Dalsland kommer Campus Dalsland att bli en bra valmöjlighet för att utbilda dig. Det ger goda chanser till ett bra arbete och att bygga på din nuvarande utbildning, så att du alltid är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Dalslandskommunerna har ställt sig bakom förslaget om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland. Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 april 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson