HögskoleVux för samhällsbärande yrken

Är du intresserad av att arbeta med människor? Inom kategorin samhällsbärande yrken finns polis, socionom, beteendevetare, jurist med flera. Genom den här utbildningen ges du insikt i vad det innebär att vara yrkesverksam inom dessa kategorier och du kan ta reda på om ett samhällsbärande yrke är något för dig.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet mot samhällsbärande yrken.

Vi kommer att starta HögskoleVux för samhällsbärande yrken hösten 2023.

Foto: Sofia Magnusson

Med start hösten 2023 kommer Högskolan Väst via Campus Dalsland att erbjuda en inriktning på HögskoleVux som innebär att du fokuserar på områden för akademiska studier inom exempelvis polis eller andra samhällsbärande yrken.

Utbildningen kommer att lägga särskild vikt vid:

  • Etik och moral
  • Källkritik
  • Genusperspektiv
  • Rättssäkerhet
  • Självkännedom

Ovanstående områden är viktiga för att du ska få förståelse för vad det innebär att utbilda sig för att jobba och verka inom samhällsbärande yrken. Utöver det kommer du även fokusera på ämnen som perspektivtagande, läsa, skriva, granska, diskutera, reflektera, analysera, studieteknik och vetenskapligt förhållningssätt.

Under utbildningen kommer du att få fördjupade föreläsningar av yrkesverksamma inom polis eller andra relevanta yrken. Sammantaget kommer det att ge dig goda förutsättningar att klara att studera på en framtida högskoleutbildning.

Vid godkänt resultat på HögskoleVux för samhällsbärande yrken finns ett antal garantiplatser på olika utbildningar på Högskolan Väst som du kan söka. En lista för de garantiplatser som är aktuella för dig som startar utbildningen hösten 2023 publiceras under våren 2023. Dock erbjuds inte garantiplats på polisprogrammet, då de har en särskild antagningsprocess. Gå gärna in och läs mer om det här. Länk till annan webbplats.

HögskoleVux för samhällsbärande yrken är inte:

  • En polisutbildning light
  • Preparandutbildning för polisprogrammet
  • Direkta förberedelser för prövningarna till polisprogrammet

Utbildningen är ett samarbete mellan polismyndigheten i Fyrbodal, Högskolan Väst och Campus Dalsland.

Utbildningen kommer att vara ett läsår och upplägget syftar både till att förbereda kursdeltagarna för studier vid exempelvis polisutbildningen, men också att stärka motivationen för polisprogrammet och polisyrket samt andra samhällsbärande yrken.

HögskoleVux för samhällsbärande yrken är en förberedande utbildning för dig som vill bli exempelvis polis. Kursen riktar sig både till dig som behöver komplettera din behörighet och till som redan är behörig till högskolan. Vet du med dig att du saknar behörighetsgivande ämnen, ta kontakt med vuxenutbildningen i din kommun.

Det innebär att om du har fullständiga betyg (allmän eller särskild behörighet) och enbart vill följa kursen Introduktion till högskolestudier, 15 hp kan du göra det. Dock erbjuds du då inte garantiplats (enligt förordning SFS 2018:1519 om utbildning som ger grundläggande eller särskild behörighet för högskoleutbildning eller som är högskoleintroducerande).

Kontakt och ansökan

Vi kommer att starta HögskoleVux för samhällsbärande yrken hösten 2023. Du kan redan nu kontakta din vuxenutbildning eller Dalslands Folkhögskola för att lägga upp en indivuduell utbildningsplan/söka till HögskoleVux för samhällsbärande yrken.

Kontakta vuxenutbildningen i den Dalslandskommun du bor i alternativt ta kontakt med Dalslands Folkhögskola för att söka till HögskoleVux eller få mer information. Länkar till kontaktuppgifter för de olika alternativen finns här nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson