Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska – avancerad vård i hemmet, 75 hp

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till distriktssköterska? Högskolan Väst ger utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska – avancerad vård i hemmet (75 hp) på plats på Campus Dalsland med start våren 2024.

Inom avancerad vård i hemmet ansvarar du för omvårdnad vid komplexa vårdbehov i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar även med andra professioner kring patientens vård i hemmet, som exempelvis distriktsläkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Efter utbildningen kan du arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskans förmåga att leda och utveckla omvårdnaden som distriktssköterska. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.

För att läsa mer om utbildningen och ansöka gå till Högskolan Västs hemsida. Länk till annan webbplats.

Utbildningen ges av Högskolan Väst och är platsförlagd till Campus Dalslad i Bäckefors. På Campus Dalsland ingår du i en studiegrupp där du tillsammans med dina studiekamrater tar del av schemalagda föreläsningar, genomför grupparbeten, seminarier och examinationer i deras lärmiljö.

Kursdagen kommer att vara torsdag år 1 och onsdag år 2. För antagna till Campus Dalsland genomförs praktiska moment vid Kliniskt träningscenter i Trollhättan därutöver kan det förekomma 1-2 obligatoriska aktiviteter per termin på Campus i Trollhättan, vilket kan innebära en merkostnad för studenten. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs lokalt, i Bäckefors med omnejd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson