Tekniskt basår, 60 fup

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger dig behörighet i matematik, fysik och kemi. Genom det tekniska basåret får du behörighet till naturvetenskapliga och framför allt tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Med ett godkänt tekniskt basår* får du dessutom en garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås.

Om utbildningen

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor. Matematiken börjar med Matematik Bas 1 vilket motsvarar gymnasieskolans Matematik 1c. Fysiken ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Fysik 2 och kemi ger behörighet motsvarande Kemi 2. Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 och Kemi Bas 2.

Studietakten är avsatt och motsvarar cirka 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, till exempel laborationer och studiebesök är närvaro obligatorisk.

Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg.

*Som godkänt tekniskt basår räknas Matematik Bas 1, Matematik Bas 2, Matematik Bas 3, Fysik Bas 1, Fysik Bas 2 och Kemi Bas 1 är godkända.

Du som läser Tekniskt basår på Campus Dalsland tar del av förinspelade föreläsningar på ett lärcentra med en lokal ledare på plats.

På Campus Dalsland kan du tillsammans med dina studiekamrater använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Samarbete med andra studenter ökar dina chanser att lyckas med studierna. Vid några tillfällen åker du till Högskolan i Borås för att träffa kurskamrater och göra laborationer.

Mer information om Tekniskt basår vid Högskolan i Borås hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Studiestart

Höstterminen 2024

Status

Utbildningen är öppen för sen anmälan

Studieort

Bäckefors

Studietakt

Heltid

Undervisningsform

Platsförlagd

Nivå

Förberedande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsanordnare

Högskolan i Borås

Mer information om Tekniskt basår hittar du på Högskolan i Borås hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt - Högskolan i Borås

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen Länk till annan webbplats.

Programansvarig: Joakim Sandström Länk till annan webbplats.

Om Högskolan i Borås Länk till annan webbplats.

Högskolan i Borås är mest känd för textilutbildningar och utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan ger även utbildningar inom ämnena teknik, ekonomi, informatik, pedagogik, vårdvetenskap och polisiärt arbete. Vid högskolan bedrivs även forskning och samverkan.